نامزدهای بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

نامزدهای بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

«کریستین بیل»؛ کمبود بزرگ
«تام هاردی»؛ بازگشته
«مارک رافلو»؛ افشاگر
«مارک رایلنس»؛ پل جاسوس‌ها
«سیلوستر استالونه»؛ اعتقادنامه