نامزدهای بهترین فیلم غیرانگلیسی

نامزدهای بهترین فیلم غیرانگلیسی

آغوش شیطان (کلمبیا)
موستانگ (فرانسه)
پسر سائول (مجارستان
ذیب (اردن)
یک جنگ (دنمارک)