نامزدان بهترین موسیقی فیلم

نامزدان بهترین موسیقی فیلم

«Earned it» برای فیلم «پنجاه سایه از گٍری» (موسیقی و متن شعر: ابل تیسفای، احمد بالشه، جیسون داهالا و استفان موسیو)
«Manta Ray» برای فیلم «مسابقه انقراض» (موسیقی: جی. رالف  شعر: آنتونی هیگارتی)
«Simple Song #3» برای فیلم «جوانی» (موسیقی و متن: دیوید لانگ)
«Til It Happens To You» برای فیلم «سرزمین شکاری» (موسیقی و متن: دیان وارن و لیدی گاگا)
«Writing's on the wall» برای فیلم «جیمز باند: شبح» (موسیقی و متن: سم اسمیت و جیمی ناپس)