بخشی از موسیقی متن نامزدهای اسکار را بشنویدقطعه باران از فیلم پل جاسوس ها ساخته توماس نیومن


[http://www.aparat.com/v/Kuafr]قطعه برای کارول از فیلم کارول ساخته کارتر برول


[http://www.aparat.com/v/yHqAL]قطعه آهنگ آلخاندرو از فیلم سیکاریو ساخته یوهان یوهانسون


[http://www.aparat.com/v/nm8GF]قطعه هانس و لیا از فیلم جنگ ستارگان؛ بیداری نیرو ساخته جان ویلیامز


[http://www.aparat.com/v/Sgtlk]قطعه La Lettera di Lincoln  از فیلم هشت نفرت انگیز ساخته انیو موریکونه


[http://www.aparat.com/v/1pkX2]