کلیپی از نامزدهای بهترین جلوه های ویژه اسکار امسال
[http://www.aparat.com/v/fgc41]نامزهای اسکار بهترین جلوه های ویژه پنج فیلم Mad Max: جاده خشم، جنگ ستارگان: بیداری نیرو، The Revenant، مریخی، و Ex-machina هستند. در کلیپ بالا تصاویری از بهترین لحظات جلوه های ویژه بصری این فیلم ها را ببینید.