نامزدهای بهترین تدوین اسکار
در زیر کلیپی از نامزدهای بهترین تدوین اسکار امسال را میبینید.
نامزدهای این بخش The Revenant،Spotlight، کمبود بزرگ، Mad Max: جاده خشم، و جنگ ستارگان: بیداری نیرو هستند.

[http://www.aparat.com/v/095MR]