کلیپی از نامزدهای بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان اسکار امسال

[http://www.aparat.com/v/Br1vW]


نامزدهای این بخش اسکار:

- پسر سال (مجارستان)
- آغوش افعی (کلمبیا)
- موستانگ (فرانسه)
- گرگ (اردن)
- یک جنگ (دانمارک)