جمع بندی مراسم اسکار امسال


مرام اسکار هم به هر حال با همه فراز و نشیب های قبل و بعدش به پایان رسید. همانطور که حالا کارشناسان مشغول بحث هستند، اسکار امسال یکی از محافظه کارانه ترین دوره های خودش را از سر گذراند. از پخش کردن جواتیز تکنیکی به فیلم اکشن دیوانه واری مثل Mad Max و نادیده گرفتنش در بخش جوایز مهمتر، مثل کارگردانی یا جلوه های ویژه، تا دادن جایزه به دیکاپریو، و بری لارسن که از ابتدا پیشبینی میشد. سوپرایز بزرگ اسکار امسال احتمالا جایزه گرفتن آلیسیا ویکاندر در بخش بازیگر نقش فرعی بود، که االبته آن هم میشود به محافظه کاری امسال اسکار و دادن جایزه ای به دختر دانمارکی مربوط دانست. در بخش بهترین فیلم، اسپاتلایتی که از ابتدا حدس و گمانه ها به خاطر داستان افشاگرانه درباره فعالان اجتماعی به سمتش میرفت جایزه گرفت، و ایناریتو هم که قرار بود دستش از بهترین فیلم کوتاه بماند افتخار یک عمر نصیبش شد و دو اسکار پیاپی کارگردانی گرفت تا زخم شکست از یادش برود. میانه روی اسکار البته کمی طبیعی بود؛ در سالی که به خاطر نامزد نشدن رنگین پوستان خیلی ها معترض شده بودند و ظاهرا حرف های منطقی کریس راک در ابتدای مراسم دردی را هم دوا نمیکرد، مسئولان آکادمی ترجیح میدادند که صدای کس دیگری بلند نشود و حاشیه ها خاموش باشند.
 با تمام شدن مراسم، راضی ترین ها هوادارن لئوناردو دیکاپریویی بودند که تمام تلاشش را کرد که موقع دریافت جایزه، شوق بی حدش بیرون نزند. اگرچه ما از برق چشم هایش فهمیدیم که کیفش تا به انتها کوک شده!


[http://www.aparat.com/v/gCBps]